จัดบูธในงาน Software Expo Asia 2013 26-28 September 2013
ซอฟต์แวร์ร่วมแสดงสินค้างาน Software Expo Asia 2013 ซึ่งจัดระหว่าง วันที่ 26 - 28 กันยายน 2556 ณ ห้องเพลนารี 1-3 , บอลรูม และโถงรับรอง โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
2. เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการซื้อขาย การร่วมทุนของผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความร่วมมือทั้งในระดับ ภูมิภาคและระดับสากล 
3. เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการสัมมนา และบูธนิทรรศการ
 
Post By : Administrator
Date : 26-09-2013
collection: image 0 0f 4 thumb
collection: image 1 0f 4 thumb
collection: image 2 0f 4 thumb
collection: image 3 0f 4 thumb