อบรมพนักงาน SCI ในการใช้งานส่วน S/R Ticket ของโปรแกรม BERP ครั้งที่ 2
จัดอบรมพนักงาน SCI ในการใช้งานระบบ BERP ในส่วน S/R Ticket  ครั้งที่ 2
 
Post By : Administrator
Date : 13-02-2013
collection: image 0 0f 5 thumb
collection: image 1 0f 5 thumb
collection: image 2 0f 5 thumb
collection: image 3 0f 5 thumb
collection: image 4 0f 5 thumb