อบรมพนักงาน SCI ในการใช้งานส่วน S/R Ticket ของโปรแกรม BERP ครั้งที่ 1
จัดอบรมพนักงาน SCI ในการใช้งานระบบ BERP ในส่วน S/R Ticket  ครั้งที่ 1
 
Post By : Administrator
Date : 06-02-2013
collection: image 0 0f 8 thumb
collection: image 1 0f 8 thumb
collection: image 2 0f 8 thumb
collection: image 3 0f 8 thumb
collection: image 4 0f 8 thumb
collection: image 5 0f 8 thumb
collection: image 6 0f 8 thumb
collection: image 7 0f 8 thumb