บริษัท ลีดเดอร์ บิซ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่นำกระบวนการความคิดใหม่ มาสร้างสรรนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ มาดำเนินงานให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อก้าวสู่บริษัทชั้นนำในการให้บริการครบวงจรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ ในระดับมาตรฐานสากล